Kompetencje językowe


 

Kurs rozwijający kompetencje językowe

Język to fascynujący system, który służy nam do jednego z najważniejszych aspektów życia – porozumiewania się.

Dzięki niemu poznajemy, komunikujemy się i integrujemy. Umiejętne posługiwanie się językiem, piękny i poprawny sposób mówienia i pisania to klucz do sukcesu. To właśnie dzięki tej umiejętności możemy wyróżniać się z tłumu.

Niezbędna jest do tego świadomość językowa, czyli wysokie kompetencje językowe. Chcesz je rozwijać? Przyjdź do nas!

 

Dla kogo?

Kurs rozwijający kompetencje językowe przeznaczony jest dla każdego, kto chce poprawnie i precyzyjnie posługiwać się językiem.

 

Szczególnie przyda się tym, którzy marzą o nauce w klasie dwujęzycznej w gimnazjum lub liceum. Żeby dostać się do takiej klasy, trzeba zdać egzamin sprawdzający poziom kompetencji językowych. Niewątpliwie zajęcia te pomogą też w nauce języka polskiego i języków obcych oraz w przygotowaniu do sprawdzianu szóstoklasisty, testu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego.

 

Zapraszamy również dorosłych, których praca zawodowa wymaga kontaktów z klientem, kierowania zespołem i wszystkich tych czynności, w których precyzyjna komunikacja jest podstawą sukcesu.

 

Zajęcia te zostały przygotowane tak, by rozwijać umiejętności językowe uczestników zajęć. Polegają one na ćwiczeniach, które uświadomią, że język to system powiązanych ze sobą elementów. Wspólnie je poznamy i nauczymy się wykorzystywać możliwości języka.

 

Zajęcia obejmują:

ćwiczenia skutecznego i efektywnego przekazywania myśli i uczuć:

 • umiejętność wyrażania jednej myśli na różne sposoby i tej samej myśli przy użyciu różnych słów,
 • ćwiczenia gramatyczne, gdyż języka należy używać zgodnie z regułami,
 • rozwijanie umiejętności mówienia, w tym ćwiczenia: oddechowe, gimnastyka buzi i języka, głośnego i cichego mówienia,
 • rozwijanie słownika: poznawanie nowych słów i relacji między słowami, synonimy, antonimy, homonimy, uświadomienie istnienia zakresu i treści wyrazów, wyrazów wieloznacznych,
 • umiejętność posługiwania się metaforami językowymi, związkami frazeologicznymi.

ćwiczenia rozwijające umiejętność posługiwania się językiem w konkretnych sytuacjach:

 • reguły używania języka: nawiązywanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy,
 • uzasadnianie sądów, wyrażanie własnego zdania,
 • dostosowywanie wypowiedzi do rodzaju odbiorcy,
 • funkcja perswazyjna języka, czyli różne sposoby kontrolowania zachowań innych i wywierania na nich wpływu,
 • jasne, konkretne, zrozumiałe wyrażanie pytań,
 • wyrażanie pozytywnych i negatywnych emocji swoich i innych osób za pomocą języka.

sztuka poprawnego i pięknego pisania:

 • rozpoznawanie różnych stylów wypowiedzi,
 • rozróżnianie rodzajów i gatunków literackich,
 • budowanie krótkich wypowiedzi,pisanie opowiadań i innych dłuższych wypowiedzi.

 

Dodatkowo w trakcie zajęć będziemy ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, umiejętność szybkiego i efektywnego odnajdowania informacji.

 

Informacje organizacyjne

Kurs trwa 60 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu  i trwają 90 minut.

Maksymalna ilość osób w grupie - 6.

Koszt kursu: 800 zł

 

Uwaga!

Istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach indywidualnych (1h - 70 zł) lub w grupie dwuosobowej (1h - 45 zł od osoby)

 

powrót do naszej oferty