Zapraszam na kursy przygotowujące do:

 

 - matury podstawowej z języka polskiego,

 

- matury rozszerzonej z języka polskiego,

 

- egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,

 

- matury po latach z języka polskiego i języka rosyjskiego.

 

Oferuję także:

 

- pomoc w pokonywaniu problemów w nauce,

 

- kurs przygotowujący do egzaminów kompetencji językowych,

 

- przygotowanie do konkursów języka polskiego,

 

- kurs języka rosyjskiego.

 

 

Zapisy trwają!

 

Kontakt: poczta@superego.edu.pl lub 601 14 18 14.