Kompetencje językowe


 

 

Przygotowanie

do testu kompetencji językowych

 

Zajęcia zostały opracowane tak, by przygotować do egzaminu każdego, kto marzy o nauce w klasie dwujęzycznej.

 

Kurs obejmuje:

- bezpłatny test sprawdzający,

- omówienie testu wstępnego i określenie zakresu pracy,

- omówienie typu zadań pojawiających się na egzaminie,

- powtórzenie wiedzy z zakresu nauki o języku, gramatyki,

- rozwijanie słownictwa, poznawanie nowych słów i relacji między słowami, synonimy, antonimy, homonimy, uświadomienie istnienia zakresu i treści wyrazów, wyrazów wieloznacznych,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się metaforami językowymi, związkami frazeologicznymi,

- rozwiązywanie testów sprawdzających poziom kompetencji językowych.

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych.

 

Zajęcia indywidualne

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1. godzinę zegarową. W trakcie zajęć nauczyciel prowadzący skupia swoją uwagę wyłącznie na potrzebach kursanta, co pozwala osiągnąć najleszy rezultat w najkrótszym czasie.

 

Zajęcia dwuosobowe

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 h. To idealna opcja dla tych, którzy nie lubią uczyć się sami, ale nie chcą też, by w zajęciach uczestniczyła zbyt duża liczba osób.

 

********************************************

 

Kurs rozwijający kompetencje językowe

 

Dla kogo?

Kurs rozwijający kompetencje językowe przeznaczony jest dla każdego, kto chce poprawnie i precyzyjnie posługiwać się językiem.

Niewątpliwie zajęcia te pomogą w nauce języka polskiego i języków obcych oraz w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, testu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego.

Zapraszamy również dorosłych, których praca zawodowa wymaga kontaktów z klientem, kierowania zespołem i wszystkich tych czynności, w których precyzyjna komunikacja jest podstawą sukcesu.

Zajęcia zostały przygotowane tak, by rozwijać umiejętności językowe uczestników zajęć. Polegają one na ćwiczeniach, które uświadomią, że język to system powiązanych ze sobą elementów. Wspólnie je poznamy i nauczymy się wykorzystywać możliwości języka.

 

Zajęcia obejmują:

- ćwiczenia skutecznego i efektywnego przekazywania myśli i uczuć:

 • umiejętność wyrażania jednej myśli na różne sposoby i tej samej myśli przy użyciu różnych słów,
 • ćwiczenia gramatyczne, gdyż języka należy używać zgodnie z regułami,
 • rozwijanie umiejętności mówienia, w tym ćwiczenia: oddechowe, gimnastyka buzi i języka, głośnego i cichego mówienia,
 • rozwijanie słownika: poznawanie nowych słów i relacji między słowami, synonimy, antonimy, homonimy, uświadomienie istnienia zakresu i treści wyrazów, wyrazów wieloznacznych,
 • umiejętność posługiwania się metaforami językowymi, związkami frazeologicznymi.

- ćwiczenia rozwijające umiejętność posługiwania się językiem w konkretnych sytuacjach:

 • reguły używania języka: nawiązywanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy,
 • uzasadnianie sądów, wyrażanie własnego zdania,
 • dostosowywanie wypowiedzi do rodzaju odbiorcy,
 • funkcja perswazyjna języka, czyli różne sposoby kontrolowania zachowań innych i wywierania na nich wpływu,
 • jasne, konkretne, zrozumiałe wyrażanie pytań,
 • wyrażanie pozytywnych i negatywnych emocji swoich i innych osób za pomocą języka.

- sztuka poprawnego i pięknego pisania:

 • rozpoznawanie różnych stylów wypowiedzi,
 • rozróżnianie rodzajów i gatunków literackich,
 • budowanie krótkich wypowiedzi,pisanie opowiadań i innych dłuższych wypowiedzi.

 

Dodatkowo w trakcie zajęć będziemy ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, umiejętność szybkiego i efektywnego odnajdowania informacji.

 

 

 

powrót do naszej oferty